ANA SAYFA | İLETİŞİM | ONLINE DERGI | ZİYARETCİ DEFTERİ

 

HABERLER

30.03.2017 Mütevelli Heyet Toplantısı
ŞUHUT YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI İSTANBUL'DA YAPILDI

Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Divan Heyeti Başkanlığına Prof.Dr.Hamit OKUR, Divan Üyeliklerine Musa BURSALI ve Nevzat ŞENBABAOĞLU seçildi. Divan Başkanı sayın OKUR, iyi dileklerini, 15 Temmuz’da Ülkemizin hain darbe girişimi ile büyük bir badire atlattığını, Ülkemizin geleceğinin parlak olduğunu, İslam aleminin çatışmalardan vazgeçip, birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Daha sonra, Vakfın 2016 yılı gelir tablosu, bilanço, yönetim ve denetim kurulu raporlarının görüşülmesine geçildi. Söz alan Vakıf Başkanı Mustafa Uysal, Vakfın faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgi verdi.
Vakfımızın önümüzdeki dönemde daha aktif çalışması açısından stratejik hedeflerinin ve projelerinin daha net ortaya konulmasının önemine değinen Uysal; Şuhut ve çevresinin tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılmasının ve sosyal faaliyetlerinin artırılmasının önemli olduğunu, toplumları ayakta tutan unsurların, temel değerlerinden ve geleneklerinden geldiğini ve bunun kuşaklar arasında aktarılması gerektiğini, Şuhut’un tarihte Ülkemizin önemli hafızlarının yetiştirilmesine beşiklik ettiğini, bugün bu değerin, İlim ve kültür merkezimizle hayata geçirildiğini, Hafızlık eğitimi alan gençlerimizin çok yönlü yetkinliklerle donanmış olarak yetiştirilmesinin ayrıca önemli olduğunu, bu konuda da çaba içinde olacaklarını, belirtti. Gelecek kuşaklara değerlerini aktaramayan toplumların ayakta kalamayacağını belirten Mustafa Uysal, Şuhut’lu gençlerimiz herbirinin önemli bir değer olduğunu ve onlarla daha yakın iletişim içinde olacaklarını, çok yönlü yetiştirilmeleri için proje bazlı çalışmalar yapılacağını, Şuhut’u farklı kılan yöresel değerlerlerin ekonomik değere dönüştürülmesinde gençlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşacaklarını, ayrıca gençlerin spor, sanat ve kültürel faaliyetlere kabilyetlerine gore katılmalarının sağlanacağını, bu konularda kamunun potansiyelini de harekete geçireceklerini belirtti.
Vakfın gelir kaynaklarının da artırarak çeşitlendirilmesinin bu faaliyetlerin hedefine ulaşması bakımından önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Uysal, şu ana kadar maddi değer olarak Üsküdar’da bir gayrimenkul alındığını bunun kiraya verildiğini, bu gayrimenkulun, bir kısmı gaiplerde olan paylarının alınabilmesi için hukuki süreci başlattıklarını, amaçlarının bu gayrimenkulün zaman içinde çok daha değerli ve daha çok gelir getirecek yapıya kavuşturulması olduğunu belirtti.
Vakfın, öğrencilere burs verme ve diğer yardım faaliyetlerini yapmayı sürdürdüreceğini bu açıdan başta mütevelli heyeti olmak üzere Şuhut’lu iş adamlarımızın desteklerini esirgemediklerini, bizler güzel hizmetler yaptıkça bu desteklerin daha da artacağını belirtti.
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza ŞENBABAOĞLU ise 14 Mayıs’da örgün eğitimleri yanında hafızlık eğitimlerini de başarı ile tamamlayan 35 evladımızın icazetlerini törenle alacaklarını, bunun önemli bir bir başlangıç olduğunu, Şuhut'ta düzenlenecek bu törene tüm hemşehrilerimizin davetli olduğunu, hafız evlatlarımızın tören kıyafetlerinin Vakfımız tarafından temin edileceğini, belirtti.
İbradan sonra, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu'na, yeniden Mustafa UYSAL, Hulusi GÜRSOY, Ali Rıza ŞENBABAOĞLU, Seçkin KÖSE ve Mehmet BAĞIR, Denetim Kuruluna Hamit OKUR, Musa BURSALI ve Turgay KAYA oy birliği ile seçildi.
Genel Kurul’un tamamlanmasını takiben toplantıda sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin proje önerileri için beyin fırtınası yapıldı. Geç saatlere kadar süren toplantıda iyi bir katılımla şu öneriler sergilendi.

Vakıf Başkanı Mustafa UYSAL Şuhut’luların “keşkekçi” olarak anıldığını, keşkek’in başka yörelerde de yapıldığını, ancak hiçbir yörede Şuhutlu kadar insanı ile özdeşmediğini, bu nedenle Şuhut’da 2017 yazında Keşkek Şenlikleri yapılması için bugünden iyi bir planlama yapılması gerektiğini, Afyonkarahisar’daki “Sultan Divaniyi anma ve Şifalı Aşure” geleneğinden esinlenilerek Keşkek’in, hafızlık geleneğimiz ve kasabamızın manevi şahsiyeti Mahmut Sultan anısı ile bütünleştirilerek “ Mahmut Sultan Anısına Şifalı Keşkek Şenlikleri” olarak kasabamıza kazandırılması gerektiğini belirtti.
Musa Bursalı, Şuhut’un geçmişte Türkiye çapında atletler çıkardığını gençler için atletizm kulübü kurulmasını önerdi.
Ali Rıza Şenbabaoğlu, gençlerin işsizlik sorununa çözüm bulmak için gayret etmemiz gerektiğini, belirtti.

Ekrem Çulfa 100 Şuhutlu gence elektronik ticaretin öğretilmesi için bizzat görev alabileceğini, Meslek seçim tekniği ile Şuhutlu lise son sınıf öğrencilerinin kabiliyet ve mutlu olacakları etkinliklere yönlendirilmesi için de koçluk yapılması gerektiğini bu konuda da faydalı olabileceğini, belirtti.
- 100 Çılgın Şuhut'lunun kitabının yazılması da Ekrem Çulfa’nın önerisi olarak kayda geçildi.

Seçkin Köse, Şuhutlu gençlerin, bilgisayarı on parmakla bakmadan bilimsel olarak kullanarak Dünya Klavye Şampiyonlukları elde ettiklerini, bu öğrencilerden Dünya Şampiyonasına bir veya iki öğrencinin gönderilmesine her dönem olduğu gibi bu dönemde de yardımcı olunması, Şuhutlu tüm öğrenci/gençlerin de bilgisayar klavyesini on parmakla bakmadan bilimsel olarak kullanmalarının öğretilmesi gerektiğini bunun aynı zamanda meslek kazanımı açısından önemli olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar konservatuvarı ile işbirliği tesiis edilerek Şuhut’da san’at etkinliklerinin artırılması da öneriler arasında yer aldı.
Bu önerilerin tamamı Mütevelli Heyet Üyelerince kabul edildi. Üyelerimizin, önerdikleri projeleri engeç 15 Nisan 2017'ye kadar Yönetim Kurulu'na sunmaları istendi.

Saygılarımla,

Mustafa UYSAL
Şuhut Yardımlaşma Dayanışma ve
Eğitim Vakfı Başkanı

İstanbul, 01.04.2017
‹‹ Haberlere Geri Dön
 
 
 © ŞUHUT VAKFI
2012-2020. Tüm Hakları Saklıdır.